Program

3 KONSEP 7 PROGRAM

Tedapat 3 konsep dan 7 program yang tersedia di Easy Ngaji disini

PROGRAM ASAS KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN

 • Merupakan modul bimbingan untuk mereka yang baru nak bermula atau belum mahir membaca Al Quran diperingkat asas seperti belum kenal huruf, tersilap huruf, tidak boleh membaca huruf bersambung, keliru dengan perubahan bentuk huruf dan sebagainya menggunakan modul Asas Al Quran Smart Al-Fateh 1&2.
 • Menekankan 6 jenis kemahiran
 • Mengenal 29 huruf hijaiyyah dengan baik.
 • Menguasai Bacaan Pendek
 • Menguasai Bacaan Panjang (mad)
 • Menguasai Bacaan Tanwin (berbaris dua)
 • Menguasai Bacaan Sukun (mati)
 • Menguasai Bacaan Sabdu (berganda)
 • Menguasai Bacaan Lin (lunak)
 • Mengenalpasti dengan jelas harakat setiap jenis bacaan dengan menggunakan teknik tepukan.
 • Merupakan modul bimbingan untuk mereka yang sudah boleh membaca tetapi tidak mengenal jenis-jenis bacaan mengikut hukum-hukum tajwid dengan menggunakan modul Asas Tajwid Smart Al-Fateh. 
 • Memfokuskan kepada 30% teori dan 70% praktikal bacaan bertajwid.
 • Menekankan kemahiran 11 bab pelajaran asas tajwid 
 • Mengenalpasti dengan jelas harakat setiap jenis bacaan dengan menggunakan teknik tepukan.
 • Merupakan modul bimbingan bagi mereka yang telah mempelajari modul asas al quran dan asas tajwid untuk diaplikasikan dalam bacaan dengan menggunakan modul Lancar Surah Pilihan Smart Al Fateh.
 • Memfokuskan kepada bacaan satu persatu kalimah dengan betul dan tepat beserta sambungan antara kalimah yang akan membentuk ayat.
 • Menekankan kelancaran kepada 5 surah iaitu Surah Yaasin, Surah Al Mulk, Surah Al Waqi’ah, As Sajdah, Al Faatihah, Ad Dukhan
 • Merupakan modul bimbingan bagi mereka yang telah mempelajari modul asas al quran, asas tajwid dan lancar surah pilihan untuk diaplikasikan dalam bacaan dengan menggunakan Modul Asas Tadarus al-Quran Smart Al Fateh. 
 • Menumpukan kepada praktikal kemahiran bacaan Al-quran secara bertajwid untuk membentuk kelancaran bacaan secara sistematik dan berkesan.
 • Pendekatan asas yang digunakan di dalam buku ini adalah menggunakan kaedah lancar dan faham yang membantu pelajar fokus kepada kaedah bacaan setiap huruf, kalimah dan ayat dengan tepat. 
 • Konsep yang digunakan ialah bacaan secara berkumpulan, proses semak menyemak dan memahami info asas surah dapat memberi keyakinan bacaan yang tinggi sebagai persediaan untuk bertalaqqi al-quran 30 juzuk secara individu
 • Merupakan modul bimbingan bagi mereka yang telah mempelajari modul asas al quran, asas tajwid, lancar surah pilihan, modul tadarus Al Quran  untuk diaplikasikan dalam bacaan dengan menggunakan Modul Asas Talaqqi Smart Al Fateh
 • Menumpukan kepada praktikal kemahiran bacaan al-quran secara bertajwid untuk membentuk kelancaran bacaan secara sistematik dan berkesan secara individu.
 • Konsep yang digunakan ialah bacaan secara bertalaqi , proses semakan oleh guru secara individu untuk menambah keyakinan bacaan sekaligus memahami setiap hukum tajwid.
 • Merupakan modul bimbingan bagi mereka yang telah mempelajari modul asas al quran, asas tajwid, lancar surah pilihan, modul tadarus Al Quran  untuk diaplikasikan dalam bacaan dengan menggunakan Modul Asas Talaqqi Smart Al Fateh
 • Menumpukan kepada praktikal kemahiran bacaan al-quran secara bertajwid untuk membentuk kelancaran bacaan secara sistematik dan berkesan secara individu.
 • Konsep yang digunakan ialah bacaan secara bertalaqi , proses semakan oleh guru secara individu untuk menambah keyakinan bacaan sekaligus memahami setiap hukum tajwid.



Program Asas Kemahiran Hafazan Al Quran

 

 1. Modul Hafazan Juzuk 30 (Jilid 1, 2 Dan 3)
 2. Modul Hafazan Juzuk 29 (Jilid 1, 2)
 3. Modul Hafazan Juzuk 28 (Jilid 1, 2)
 4. Modul Aktiviti Hafazan Juz 30 (Jilid 1, 2 Dan 3)
 5. Modul Aktiviti Hafazan Juzuk 29 (Jilid 1 Dan 2)
 6. Modul Aktiviti Hafazan Juzuk 28 (Jilid 1 dan 2)

 

 • Merupakan kelas bimbingan hafazan secara berguru dengan menggunakan modul hafazan Juzuk 28, 29 dan 30 beserta modul aktiviti latihan Juzuk 28, 29 dan 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Memfokuskan kepada asas kemahiran hafazan menggunakan teknik 5 Jari yang mampu membina kepelbagaian kemahiran pembelajaran. Antaranya ialah kemahiran membaca secara tajwid, mengaitkan perkara asas surah yang dihafal secara holistik, serta kemahiran mengingat ayat secara bernombor dan kemampuan meningkatkan kualiti solat. 
 • Menekankan kelancaran bacaan, kefahaman tajwid dan keyakinan dalam bacaan serta hafalan secara berguru.

 

Merupakan kelas bimbingan hafazan secara berguru dengan menggunakan modul hafazan Juzuk 28, 29 dan 30 beserta modul aktiviti latihan Juzuk 28, 29 dan 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Memfokuskan kepada asas kemahiran hafazan menggunakan teknik 5 Jari yang mampu membina kepelbagaian kemahiran pembelajaran. Antaranya ialah kemahiran membaca secara tajwid, mengaitkan perkara asas surah yang dihafal secara holistik, serta kemahiran mengingat ayat secara bernombor dan kemampuan meningkatkan kualiti solat. 

Menekankan kelancaran bacaan, kefahaman tajwid dan keyakinan dalam bacaan serta hafalan secara berguru.

Theme: Overlay by Kaira
Copyright : easyngaji.com