Home

SIAPA SMART AL- FATEH ?

Smart Al Fateh (SAF) adalah adalah sebuah jenama pusat perkembangan minda yang menjalankan program pengajian Al Quran secara berpusat iaitu One Stop Centre Al Quran.. Pusat ini mempersiapkan para pelajar kanak-kanak sehingga dewasa menguasai kemahiran bacaan Al Quran bermula umur 6-75 Tahun.PROGRAM YANG DITAWARKAN?

01 Modul

Merangkumi pembelajaran secara tersusun daripada peringkat asas kemahiran bacaan alquran, sehingga Asas kemahiran hafazan Al quran.

02 Pembelajaran Secara Individu dan Berkumpulan

Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam bentuk individu dan berkumpulan iaitu 1-12 orang (maksima) bagi meningkatkan fokus dan pelajar akan mendapatkan lebih perhatian dan bimbingan yang padu.

03 Online dan Offline

Kelas dijalankan secara Online atau Offline bagi memudahkan pelajar dan guru membuat pilihan dengan tujuan mencapai objektif pembelajaran secara berkesan dengan pemantauan sistem. Program yang diberikan berfokus kepada masalah pelajar selepas diadakan sesi perbincangan sebelum kelas bermula. Punca kelemahan dalam pembelajaran ini akan dirawat dengan menggunakan Modul SAF yang terbukti berkesan.

BAGAIMANA PROGRAM CENTRE DIJALANKAN?

01 Diagnosis Bacaan Al quran

Modul khas untuk melihat dan menilai kemahiran bacaan Al Quran pelajar. 

02 Konsultasi Bacaan Al quran

Modul mengikut tahap penguasaan bacaan Al quran pelajar

Ujian yang bertujuan untuk menilai dan menentukan kemampuan pelajar. Ia digunakan untuk menentukan pendekatan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi sebelum memulakan kelas terapi.

03 Latihan berfokus

Latihan yang diberikan berfokus kepada masalah pelajar itu sendiri. Punca kelemahan dalam subjek Matematik ini akan dirawat dengan menggunakan Modul Terapi

04 Ujian kemahiran

Setiap modul akan dibekalkan dengan ujian bagi memastikan setiap pelajar bersedia untuk menguasai silibus Matematik di sekolah dan seterusnya menghadapi peperiksaan.

10 NILAI DAN PEMBUDAYAAN

Theme: Overlay by Kaira
Copyright : easyngaji.com