Boleh ke memakai inai yang bercorak?

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-88 telah membincangkan Hukum Pemakaian Inai Bercorak Mengikut Syarak. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

1.Pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki adalah diharuskan bagi wanita sama ada yang telah berkahwin atau belum selagi mana tidak menimbulkan fitnah.

Walau bagaimanapun, kadar pemakaian inai di kedua-dua tangan dan kaki adalah terhad sehingga pergelangan tangan dan buku lali sahaja, manakala warna yang digunakan tidak bersifat kekal seperti tatu dan mengandungi sebarang unsur yang meragukan.

Mengenai corak atau ukiran yang digunakan pula, corak atau ukiran daun dan tumbuh-tumbuhan adalah dibenarkan, manakala corak-corak haiwan, lambang dewa-dewa atau ajaran atau apa jua gambaran yang bertentangan dengan syarak adalah dilarang.

2.Pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki bagi lelaki adalah tidak diharuskan kecuali pada sebilangan jari bagi pengantin semasa majlis perkahwinan dan juga untuk tujuan perubatan.

Kesimpulannya, inai adalah perhiasan wanita. Hukum memakainya adalah harus, sunat dan mkahruh dalam keadaan tertentu.

Walaubagaimanapun, bersederhanalah dalam berhias jangan sehingga berlebih-lebihan. Allah SWT menciptakan wanita dengan fitrah ingin kelihatan cantik, sekali gus menjadikan bersolek atau berhias tidak dilarang di dalam Islam.

SUMBER :
https://www.fatimahsyarha.com/
http://piswi.islam.gov.my/

Theme: Overlay by Kaira
Copyright : easyngaji.com