Boleh ke lalu dihadapan orang yang sedang solat?

SUNNAH MELETAKKAN SUTRAH DIHADAPAN TEMPAT SOLAT

Sutrah adalah suatu objek setinggi kira-kira satu pelana haiwan tunggangan yang diletakkan di hadapan orang yang sedang solat sebagai penghadang atau pembatas. Jarak meletakkanya pula adalah kira-kira 3 hasta (3 kaki) di hadapan dari tempat berdiri (di tempat solat). Atau sekurang-kurangnya satu kaki di hadapan dari tepat sujud. (Rujukan Sahih Muslim)

Selain merupakan suatu sunnah, ini turut bertujuan sebagai pembatas atau penghadang agar kesempurnaan solat tidak terjejas apabila ada seseorang yang lalu di hadapan ketika seseorang yang lain sedang solat. Sutrah ini disunnahkan bagi orang yang solat sebagai imam atau yang sedang solat bersendirian.

Sunnah ini berdalilkan dengan hadis yang banyak antaranya sebagimana sabda Rasulullah s.a.w :

“Apabila salah seorang di antara kamu telah meletakkan sesuatu objek yang setinggi satu pelana haiwan tunggangan dihadapannya (Sebagai sutrah atau penghadang). Maka solatlah dan jangan pedulikan siapa pun yang melintas di sebalik objek tersebut.”
(Sahih Muslim)

Tinggi objek tersebut adalah kira-kira satu kaki lebih atau 40 hingga 60 cm. telah berkata para ulama’, di antara hikmah pada sutrah ini adalah dapat menjaga pandangan dari segala sesuatu yang melintas sehingga mengganggu kesempurnaan solat.

Namun begitu, ulama’ berbeza berpendapat tentang hukum mengenakan sutrah (penghadang) ketika solat samada wajib ataupun sunnah. Di antaranya berpendapat ianya adalah wajib. Dalil-dalil mereka lebih kuat dan jelas.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :
“Disunnahkan bagi orang yang solat supaya meletakkan sutrah dihadapannya sama ada tembok, tiang atau yang selainnya dengan jarak tidak lebih dari tiga hasta”
(Raudhat Uth-Thalibin)

SUMBER :
http://www.ilmusunnah.com/Sunnah-ketika-solat-
https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/ 

Theme: Overlay by Kaira
Copyright : easyngaji.com